KR ÚNSS Košice a ZO ÚNSS Trebišov pozývajú na 15. ročník otvorenej krajskej prehliadky amatérskej hudobnej a literárnej tvorby NS interpretov pod názvom „Sečovce 2014“, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. a 16. augusta 2014  v Sečovciach. Bližšie informácie a prihlášky  na http://www.unss.sk. Alebo Vám ich poskytneme na KS ÚNSS alebo v stredisku SINA, uzávierka prihlášok 31. 7. 2014

Vážené členky, vážení členovia, milí kolegovia,
dovolím si byť v tejto chvíli o čosi osobnejšia ako zvyčajne. Rada by som sa poďakovala za príležitosť riadiť vašu organizáciu. Ak by som chcela zosumarizovať všetky nové veci, ktoré som sa u vás naučila, zrátať výzvy, s ktorými bolo potrebné sa popasovať a vymenovať všetkých skvelých ľudí, ktorých som spoznala, nestačili by mi všetky strany tohto vydania Dúhy.

Ďalšie skúšanie lúp a špeciálnej optiky sa v KS ÚNSS Nitra uskutoční v stredu 23. júla 2014. K dispozícii bude sortiment optiky firmy Sagita, pracovníčky KS môžu poskytnúť odporúčanie na predpis pre očného lekára. Záujemcovia sa môžu hlásiť  na t. 7418 115 u pracovníčok KS ÚNSS, bude im pridelená časenka.

Uskutoční v sobotu 6. septembra 2014. V Strážnici absolvujeme hodinovú plavbu výletnou loďou po Baťovom kanáli, navštívime zámok alebo skanzen. Na obed sa zastavíme na Slovensku, v Skalici navštívime historickú rotundu a zastavíme sa na originál trdelníky i dobré vínko.

Keď sme na schôdzi výboru dňa 4. júla rozhodovali, kam pôjdeme v rámci rozlúčky s letom na zájazd, došlo k veľmi tesnému hlasovaniu, takže sme sa rozhodli zorganizovať zájazdy dva.