2. marca 2016 o 14.00 hod. v rámci týždňa slovenských knižníc sa v uskutoční projekcia komentovaného filmu Majster kat – Spomienky na slávnych. Vlado Müller bol herec so sugestívnym hlasom. Rozprávanie bude o živote, divadelných a filmových postavách herca.

Pred projekciou si vypočujeme hudobno-poetické pásmo, ktoré pripravili klienti mestského denného stacionára pre ťažko zdravotne postihnutých.

Zdieľať článok