Orgány n.o.

Správna rada n.o.

Ing. Mialn Měchura – predseda
Jana Hrnčárová – členka
Eva Vilímová – členka

Dozorná rada n.o.

Ing. Edita Križanová – predsedníčka
Mária Bliscová – členka
Ing. Peter Bujna – člen

Riaditeľ a štatutárny zástupca n.o.

Josef Zbranek