About admin

V dňoch 30. a 31. marca 2019 sa v Trstenej konali Majstrovstvá Slovenska v kolkoch zrakovo znevýhodnených. Darilo sa tam našim ženám, v kategórii B1- Ľudmila Šišáková sa stala majsterkou Slovenska a Jana Hrnčárová si vybojovala striebro. Za dosiahnuté športové úspechy v roku 2018 bola Janka v piatok 29. marca 2019 v Nitrianskej Synagóge ocenená primátorom Marekom Hattasom. Gratulujeme :).

Divadlo zrakovo znevýhodnených hercov prichádza opäť s novou autorskou hrou „Ste medzi nami“. Premiéra sa uskutoční v sobotu 6. apríla o 19.30 hod. v modrom salóniku novej budovy SND v Bratislave.

Digiboooks je internetová knižnica pre nevidiacich. Knihy z tejto knižnice sú sprístupnené výlučne registrovaným nevidiacim, ktorí majú možnosť prečítať si ich na počítači. V súčasnosti má knižnica vo fondoch takmer 120 tisíc titulov v slovenskom a českom jazyku vo formátoch doc. txt. rtf.  Viac na internetových stránkach Digibooks.

V marcovom Očku sme Vám oznámili, že máme prísľub od riaditeľa Tyflocompu, že nám privezú vybrané kompenzačné pomôcky, ktoré nám predstavia a cez tradičnú dvojhodinovú obednú prestávku si ich môžete prezrieť, do vyčerpania zásob aj kúpiť. Dovoz konkrétnej pomôcky si môžete objednať na tel. čísle – 0949 272 205 – Mgr. Martina Ivaničová. 

Členovia ZO Nitra si môžu uhradiť členské príspevky z minulého roka vo výške 5€ a príspevok na rok 2019 vo výške 10 € na každej akcii, ktorú organizujeme, príp. v iné dni po telefonickej dohode s p. Držíkovou – 0911328922.

Nie živého, ale pokladničku s maketou, ktorú spravujeme v rámci verejnej zbierky 4-nohé oči a to z divadla Andreja Bagara do bistra Bearded Brothers (U bradatých bratov) na Nábr. Mládeže v Nitre.

„Be My Eyes“ je bezplatná aplikácia spájajúca nevidiacich a slabozrakých ľudí s dobrovoľníkmi, ktorí chcú pomáhať. Stávajú sa tak ich očami, keď potrebujú pomôcť s navigáciou každodenného života.

Pre tento účel zriadila ÚNSS Fond individuálneho darcovstva ako jeden z fondov verejnej zbierky Biela pastelka, ktorý je určený výhradne pre tento účel, čiže len na dofinancovanie doplatku na nákup kompenzačných pomôcok, ktoré schvaľuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVaR).