V prílohe Očka si Vám dovoľujeme zaslať tlačivá pre fyzické osoby. Vyhlásenie, ktoré je predvyplnené v údajoch o prijímateľovi 2%, je treba doručiť na daňový úrad i s potvrdením zo mzdovej učtárne (tiež priložené) na daňový úrad podľa miesta bydliska.

Aby sme našim darcom ušetrili starosti, je možné vyhlásenia doručiť k nám, na daňové úrady ich podáme hromadne. Pre daňovníkov ako poďakovanie máme pripravený pekný stolový kalendár s obrázkami zo súťaže kresleného humoru Videnie nevidenia i videnia. Kalendáre je možné si vyzdvihnúť u nás na Nedbalovej (v stredisku SINA alebo na KS ÚNSS) do vyčerpania zásob. Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste vlani pomohli s oslovovaním daňovníkov. Výsledkom je čiastka 5 300 €. Odozvou bude opäť Očko s pozvánkami – ako veríme – na zaujímavé podujatia.

Zdieľať článok