Na základe požiadaviek viacerých prihlásených, ktorí majú záujem o nákup špeciálnych levických cukríkov sme upravili program nasledovne:

Termín: 2. apríl 2022 (sobota)
Organizátor: ZO ÚNSS Nitra

Program

8:00 h. odchod: z areálu železničnej stanice Nitra. Areál sa nachádza v bezprostrednej blízkosti budovy železničnej stanice (teda nie o 9:00 h. ako bolo uvedené v Očku)
9:00 – návšteva zábavno-vzdelávacieho centra Atlantis Levice    
11:00 – Levice nám. Sv. Michala – nákupy, prechádzky, voľný program
13:00 – Nový Tekov, Ranč u Bobiho – obed, relax, oddych
16:00 – Odchod z Nového Tekova
17:00 – návrat do Nitry

Účastnícky poplatok (doprava a vstupenka do centra Atlantis 10 €).

Vďaka tejto pomoci môžeme prevádzkovať naše stredisko na Nedbalovej a organizovať naše akcie. Vlani ich bolo  menej ako pred pandémiou. Napriek tomu sme prispeli na Memoriál Zlatky Bielickej, na dva pobyty a zájazdy. Veľmi nás teší, že sa nám  podarilo obnoviť program Tyflotaxi – bezplatné poukážky na jazdy priniesli do života 40 našich členov výdatnú pomoc. Daňový úrad  poslal zoznam daňovníkov, ktorí nám vlani darovali 2% z daní. Niektoré mená vieme priradiť do okruhu rodín a priateľov našich členov, ale nie všetkých. Naše poďakovanie však patrí všetkým, ktorí pomohli. Blíži sa opäť termín podávania daňových priznaní a my Vás prosíme o oslovenie Vašich príbuzných a známych, aby nám poukázali 2% z daní z príjmu za rok 2021.

Zadovážte si povelový vysielač VPN 02 ku zvukovému majáku. Ide o kompenzačnú pomôcku, ktorá je na trhu už dlhšie, ale v Nitre sme ju nemali kde použiť. Je využiteľný len so zvukovým majákom, ktorý je umiestnený na dopravnom prostriedku, alebo v budove nad vchodom. Na povel z vysielača maják oznámi názov budovy, opíše trasu v nej, číslo a smer linky MHD.  Zvukový majáčik máme v Nitre na budove Okresného úradu. Očakávali sme ich na novej autobusovej stanici v Nitre. Márne. S príchodom nového dopravcu do Nitry cestujeme autobusmi, ktoré sú majákom vybavené a na povel z vysielača rozprávajú. Vysielač sa dá objednať v  Tyflocomp s.r.o. za 143,- € a možno naň žiadať príspevok od ÚPSVaR.

Po minuloročných  dobrých skúsenostiach, že sa to pri dobrej organizácii  dá pekne zvládnuť, sme sa tento  rok rozhodli  pokračovať  a zorganizovať pobyt v hoteli Selce*** v klimatických kúpeľoch  Crikvenickej riviéry. Termín –  3. – 12.júna,  v cene 330 € je zahrnutá doprava, 7x ubytovanie v 2-3 lôžkových izbách (WC, sprcha, TV, wifi, klíma, fén.) 7x polpenzia v hotelovej reštaurácii a ďalšie drobné pozornosti hotela. Ten sa nachádza na promenáde bezprostredne pri mori. Benefitom je slovenská delegátka nám dobre známa Alenka Sitárová, ktorá s nami bude po celú dobu pobytu. Dodáva: „Chránime  finančné prostriedky našich klientov, preto   ich zálohy zostanú na slovenskom účte, aby  v prípade, že keď niektorá   z krajín neumožní cestovanie kvôli  pandémii, sme ich mohli  klientom  operatívne vrátiť.“ Pobyty je možné si objednať aj individuálne v iných termínoch, avšak ceny pobytov v júli a auguste sa pohybujú od 440 do 490 €. Záujemcovia sa môžu hlásiť u p. Oľgy Držíkovej na t. 0911 328922, olga.drzik@gmail.com, ktorá im poskytne aj bližšie informácie. 

so želaním najmä pevného zdravia. Ochorení stále pribúda, aj my sa učíme s pandémiou žiť, lepšie povedané existovať. Menia sa postoje zodpovedných, takže presne nevieme čo môžeme a čo nemôžeme. Nechceme žiť ináč ako zvyšok spoločnosti, tak sa stretávame v menších skupinkách v režime OP+. Dúfajme, že s príchodom jari svitne aj na lepšie časy a my budeme môcť  pre vás zorganizovať nejaké pekné akcie.

Uložiť na skrine krabice alebo iné predmety, nie je až tak veľký problém, ale 15 nafúknutých fit lôpt, to už problém je. Padajú, gúľajú sa, padajú a gúľajú sa. Miesta nemáme nazvyš, tak Laco Fúska vymyslel a s pomocou Petra Bujnu vyhotovil systém dreveného zábradlia tak, že lopty ostanú namieste, ako na výstave. Ďakujeme. A môžeme cvičiť.

 

Máme za sebou 24. september, hlavný deň našej 20 ročnej verejnej zbierky. Táto doba zbierkam príliš nepraje, Biela pastelka si však vytvorila dobré meno, verejnosť ju dobre pozná a v školách sa na ňu deti tešia. Tieto okolnosti prispeli k tomu, že na účte zbierky bolo v čase uzávierky Očka 162 604 €. V Nitrianskom kraji sme dosiahli výnos 21 347,86 €, v okrese Nitra naša ZO spoločne s KS ÚNSS vyzbierali 10 167,87 €, v okrese Topoľčany, kde naša ZO tiež zbierku organizuje, to bola suma 2 235,92 €. Rekordnú sumu v jednej pokladničke 974,18 € dosiahli naše členky T. Uharčeková a I. Zbranková so svojimi asistentkami E.Švejdíkovou a I. Vargovou vo FN Nitra. Naše poďakovanie za obetavú prácu a príspevky patrí všetkým dobrovoľníkom a darcom. Menovite uvádzame našich členov, ktorí dali k dispozícii svoje kone pod kapotou a rozviezli zbierku do 42 škôl – Lacovi Fúskovi, Věre Blahovej, manž. Smatanovým, Eve Hrnčárovej, Mariánovi Benadovi, Erike Šodorovej a Petrovi Bujnovi, ktorý roznášal po dedinách bez auta. Osobitné poďakovanie patrí Oľge Držíkovej, ktorá okrem rozvozu a organizácie zbierky v Topoľčanoch pre našu ZO všetko pripravila –  do igelitiek nabalila pokladničky, pastelky, letáky, povolenia, plagáty, diplomy, tričká – celkom 53 balíčkov.

Daňový úrad už nám poslal zoznam daňovníkov, ktorí nám vlani darovali 2% z daní. Niektoré mená vieme priradiť do okruhu a rodín našich členov, nie však všetky, ale v každom prípade všetkým našim podporovateľom veľmi ďakujeme.

Áno! Moc sme toho vlani nestihli, dobudovali sme posilňovňu, stihli Fašiangové posedenie, augustový výlet na ranč do Bojnej, zopár odvážlivcov Dudince, ostatné plány sa rušili. Pevne veríme, že v tomto roku sa situácia zlepší natoľko, že vyrazíme za krásami našej vlasti.