Vďaka tejto pomoci môžeme prevádzkovať naše stredisko na Nedbalovej a organizovať naše akcie. Vlani ich bolo  menej ako pred pandémiou. Napriek tomu sme prispeli na Memoriál Zlatky Bielickej, na dva pobyty a zájazdy. Veľmi nás teší, že sa nám  podarilo obnoviť program Tyflotaxi – bezplatné poukážky na jazdy priniesli do života 40 našich členov výdatnú pomoc. Daňový úrad  poslal zoznam daňovníkov, ktorí nám vlani darovali 2% z daní. Niektoré mená vieme priradiť do okruhu rodín a priateľov našich členov, ale nie všetkých. Naše poďakovanie však patrí všetkým, ktorí pomohli. Blíži sa opäť termín podávania daňových priznaní a my Vás prosíme o oslovenie Vašich príbuzných a známych, aby nám poukázali 2% z daní z príjmu za rok 2021.

Ako postupovať:

Pribalili sme tlačivá „Potvrdenie o zaplatení dane“ a „Vyhlásenie o poukázaní 2%“. Tie sú určené len ľuďom, ktorým podáva Daňové priznanie zamestnávateľ. Zamestnanec musí zamestnávateľa do 15. februára požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň, v ktorom vyznačí, že chce poukázať 2% a nechá si vystaviť potvrdenie o zaplatení dane. Vyplnené a potvrdené Vyhlásenie vieme na Daňový úrad za daňovníka podať aj my. Potrebujeme k tomu však  vyplnené potvrdenie o zaplatení dane a podpis na vyhlásení. Následne toto doručíme na príslušný daňový úrad. Kto má aj iné príjmy a podáva si daňové priznanie sám, ďalej živnostník alebo firma, tieto tlačivá nepotrebujú. Potrebujú len údaje o nás (sú vo vyhlásení), ktoré vpíšu do svojho daňového priznania.

Vyhlásenie 2 % 2022 SINA

Zdieľať článok