Organizátor: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 25 Nitra a SINA Nitra n.o.
Termín: 9. apríl 2022
Miesto: SINA Nitra n.o. Nedbalova 17, Nitra. Spoločenská miestnosť
Kontakty: 0911 328921-2, hovoriaciweb@gmail.com

Štartovné 3  €

Časový harmonogram

9:00  – Registrácia účastníkov
10:00 – Otvorenie turnaja, základné súťažné kolá
12:00 – Obed
13:00 – Finálové  kolá
15:00 – Vyhlásenie výsledkov a ukončenie turnaja

Súťažné podmienky

 • Hra prebehne podľa štandardných pravidiel stanovených autorom hry Václavom Fantom
 • Súťažiaci budú rozlosovaní do skupín po 4 hráčoch. Počet hráčov v jednotlivých skupinách môže byť upravený (plus-mínus jeden) s prihliadnutím k celkovému počtu prihlásených
 • Zo základnej skupiny postupujú dvaja hráči s najvyšším počtom bodov do semifinále. Do finále postupuje
 • V základnej časti odohrá každá skupina 6 kôl
 • Do finále postupujú z každej skupiny dvaja hráči s najvyšším súčtom bodov
 • Semifinálové kolá budú hrané opäť na 6 kôl
 • Finalisti budú odmenení vecnými cenami, všetci účastníci drobným veľkonočne ladeným darčekom
 • organizátor má právo na vykonanie nasledujúcich zmien:
  1. znížiť počet kôl, pokiaľ by sa turnaj dostal do časovej tiesne.
  2. Zmeniť herný systém (počet skupín, počet hráčov v skupinách, počet kôl apod.) pokiaľ dôjde k zníženiu počtu účastníkov.
  3. Vykonať prípadné ďalšie úpravy a zmeny pokiaľ budú v záujme zdarného priebehu turnaja
 • Každý hráč musí mať na očiach klapky. Výnimku majú hráči úplne nevidiaci, resp. so svetlocitom. Tieto zrakové dispozície organizátori posúdia laicky, nepresná informácia v tomto smere sa vždy prejaví

Tešíme sa na príjemne strávený deň s Vami a Qardom.

V mene organizátorov

Josef Zbranek – koordinátor Veľkonočného turnaja

Zdieľať článok