so želaním najmä pevného zdravia. Ochorení stále pribúda, aj my sa učíme s pandémiou žiť, lepšie povedané existovať. Menia sa postoje zodpovedných, takže presne nevieme čo môžeme a čo nemôžeme. Nechceme žiť ináč ako zvyšok spoločnosti, tak sa stretávame v menších skupinkách v režime OP+. Dúfajme, že s príchodom jari svitne aj na lepšie časy a my budeme môcť  pre vás zorganizovať nejaké pekné akcie.

Zdieľať článok