Postup pri zdaňovaní príjmov z výkonu činnosti osobnej asistencie za rok 2015 je k dispozícii na web stránke ÚNSS v časti „Aktuálne“ alebo na krajskom stredisku ÚNSS. Materiál z dôvodu svojho rozsahu nemôžeme v Očku zverejniť, ide o 16 strán textu formátu A4 vo zväčšenom písme, preto po telefonickej dohode využite poradenské dni KS ÚNSS Nitra (037/7418115, 0905469649, 0911636421)

Zdieľať článok