Začali sme vernisážou výstavy kresleného humoru Videnie nevidenia – i videnia. Akcia mala veľmi pozitívny spoločenský ohlas.

Množstvu hostí  sa v programe predstavili aj naši hudobníci a speváci.  „3. december môžeme považovať za míľnik v oblasti kresleného humoru“ – povedal na vernisáži výstavy predseda hodnotiacej komisie karikaturista Vladimír Pavlík. „Pozorne sledujem situáciu vo svete, ale ešte nikto sa nepokúsil takto sprístupniť kreslený humor nevidiacim ľuďom.“ Výstava bola v DAB až do štvrtku 7. januára, kedy sme ju presťahovali do Krajskej knižnice K. Kmeťka na ul. F. Mojtu, kde si ju môžete prezrieť až do 29. januára 2016. Ďakujeme našim členkám i členom, ktorí vypočuli našu prosbu a napiekli slané a sladké drobnosti na vernisáž.

Napriek našim obavám zo zmeny miesta sa nás na akadémii v jedálni SOŠ potravinárska stretlo vyše 60. Pracovníci školy nám jedáleň krásne vyzdobili, čo prispelo k príjemnej predvianočnej atmosfére celej akcie. Hlavný podiel na tom však mali naši účinkujúci, ktorým z tohto miesta ďakujeme.

Na Štefanskom turnaji nás bolo pochopiteľne menej, ale turnaj v aplikovanom stolnom tenise sa odohral a v Qarde sa nás stretlo až 10. Vianočný „výpadok“ z domu nám prišiel vhod. Uskutočnil sa aj Silvester.v Sine. Hoci  nás bolo len 9, rozhodne sme sa nenudili.

Zdieľať článok