Pozývame Vás do strediska SINA Nitra na Nedbalovej   v sobotu 26. júla na 10.00 hod,, kedy sa uskutoční turnaj v rekreačnom športe, ktorý je vhodný aj pre nevidiacich. Zásluhou pána Ladislava Fúsku a firmy UNICOM Nitra sa nám podarilo v Komunitnom centre obnoviť konštrukciu tzv. ruských kolkov (gorotki), ktorú vlani tesne po inštalácii poškodili vandali.

Okná sme naposledy v našom stredisku umývali pred dvoma rokmi. Teraz slávnostnému uvedeniu do života hore uvedeného projektu prichádza čas, aby sme sa opäť vrhli na čistotu. Prosíme preto všetkých, ktorí vládzu a chcú, aby nám prišli pomôcť v utorok 15. júla 2014.

Pozývame Vás na stretnutie v rámci uvedenia do života projektu „Blinde Friendly Interior“, ktoré sa pre členov ÚNSS uskutoční v stredu 16. júla 2014 o 13.00 hod. v spoločenskej miestnosti SINA Nitra n.o. Oproti informácii v júnovom Očku došlo k posunu termínu.

Od 1. júna sa k nám vracia bývalá riaditeľka SINA Nitra Mgr. Erika Šodorová, aj keď nie na svoju pôvodnú pozíciu, ale stáva sociálnou pracovníčkou Krajského strediska ÚNSS Nitra, ktoré už bude pracovať v trojčlennej zostave magisteriek P. Ajdariová, R. Kováčová a E. Šodorová. Mohlo sa tak stať vďaka zvýšeniu príspevku pre ÚNSS zo strany VÚC Nitra.

V predchádzajúcich číslach Očka sme Vás informovali o projekte „Blind Friendly Interior“ podporeného nadáciou NATO Charity Bazaar Brusel, v rámci ktorého vymeníme vybavenie spoločenskej miestnosti a zriadime stálu expozíciu miniatúr.

Uskutoční sa v dňoch 10. – 12. októbra 2014 v hoteli Sorea v Bratislave. Súťaží sa v 24 disciplínach, ako Modelovanie z hliny, Pletenie, Háčkovanie, Košikárstvo, Pletenie z papiera a iné.

Oslava Dňa matiek 8. mája prebehla s rekordnou účasťou 82 prítomných a napriek občasným vypätým situáciám organizátorov odchádzali účastníci spokojní.

Otvárací koncert medzinárodného festivalu duchovnej hudby sa uskutoční v kostele sv. Ladislava (piaristický kostol) v nedeľu 8. júna o 19.00 hod. vystúpením viedenského Bruno walter Chamber orchestra.