Vážené členky, vážení členovia, milí kolegovia,
dovolím si byť v tejto chvíli o čosi osobnejšia ako zvyčajne. Rada by som sa poďakovala za príležitosť riadiť vašu organizáciu. Ak by som chcela zosumarizovať všetky nové veci, ktoré som sa u vás naučila, zrátať výzvy, s ktorými bolo potrebné sa popasovať a vymenovať všetkých skvelých ľudí, ktorých som spoznala, nestačili by mi všetky strany tohto vydania Dúhy.

Ďalšie skúšanie lúp a špeciálnej optiky sa v KS ÚNSS Nitra uskutoční v stredu 23. júla 2014. K dispozícii bude sortiment optiky firmy Sagita, pracovníčky KS môžu poskytnúť odporúčanie na predpis pre očného lekára. Záujemcovia sa môžu hlásiť  na t. 7418 115 u pracovníčok KS ÚNSS, bude im pridelená časenka.

Uskutoční v sobotu 6. septembra 2014. V Strážnici absolvujeme hodinovú plavbu výletnou loďou po Baťovom kanáli, navštívime zámok alebo skanzen. Na obed sa zastavíme na Slovensku, v Skalici navštívime historickú rotundu a zastavíme sa na originál trdelníky i dobré vínko.

Keď sme na schôdzi výboru dňa 4. júla rozhodovali, kam pôjdeme v rámci rozlúčky s letom na zájazd, došlo k veľmi tesnému hlasovaniu, takže sme sa rozhodli zorganizovať zájazdy dva.

Pozývame Vás do strediska SINA Nitra na Nedbalovej   v sobotu 26. júla na 10.00 hod,, kedy sa uskutoční turnaj v rekreačnom športe, ktorý je vhodný aj pre nevidiacich. Zásluhou pána Ladislava Fúsku a firmy UNICOM Nitra sa nám podarilo v Komunitnom centre obnoviť konštrukciu tzv. ruských kolkov (gorotki), ktorú vlani tesne po inštalácii poškodili vandali.

Okná sme naposledy v našom stredisku umývali pred dvoma rokmi. Teraz slávnostnému uvedeniu do života hore uvedeného projektu prichádza čas, aby sme sa opäť vrhli na čistotu. Prosíme preto všetkých, ktorí vládzu a chcú, aby nám prišli pomôcť v utorok 15. júla 2014.