Pozvánka bola zaslaná spoločne s aprílovým Očkom. 25. apríla sa nás v sále Komunitného centra  zo 159 členov, ktoré ZO ÚNSS Nitra v súčasnosti má, stretlo 74. Privítali sme medzi sebou aj hostí: prednostu Mestského úradu v Nitre Ing. Igora Kršiaka a pracovníčku odboru sociálnych vecí ÚPSVaR Nitra Mgr. Máriu Rumanovskú, ktorí zodpovedali na množstvo otázok. Členovia schválili všetky základné dokumenty a to správu o činnosti, hospodárení a kontrolnú za rok 2014 a plán činnosti a rozpočet ZO ÚNSS na rok 2015. Členská schôdza bola v tomto roku spojená s oslavou Dňa matiek, ktorá sa konala v popoludňajších hodinách. V programe vystúpila pani Katarína Kosová s koncertom pre priečnu flautu od W. A. Mozarta, skupiny Radosť a Domovina a s niekoľkými pesničkami aj Vladimír Patráš zo ZO ÚNSS Topoľčany. Vďaka hodnotnému daru manželov Macegových z firmy M+M Nitra sme mohli prítomné dámy obdarovať hodnotnými darčekmi.

Vystúpenie skupiny RADOSŤ

Vystúpenie skupiny RADOSŤ

Poslucháči vystúpení

Poslucháči po vystúpení

Zdieľať článok