25 rokov od založenia ÚNSS uplynulo 7. apríla 2015. Tohtoročné výročie si ÚNSS pripomína najmä propagáciou svojej činnosti a životných príbehov úspešných nevidiacich ľudí. Ústrednou akciou bude Deň otvorených dverí na Úrade ÚNSS v Bratislave  vo štvrtok 21. mája. Samostatne tu bude ÚNSS prezentovať sociálne služby ako výučby priestorovej orientácie a sebaobsluhy, odstraňovanie architektonických bariér, kompenzačné pomôcky, Braillovo písmo apod. Na krajskom stredisku ÚNSS v Nitre sa deň otvorených dverí uskutoční deň po tom bratislavskom – v piatok 22. mája. Súčasťou nitrianskych výročných akcií bude aj krajské kolo súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma v sobotu 30. mája.

Prezentácia zrakovo postihnutých ľudí a ich organizácie sa deje najmä v spolupráci s RTVS, Rádio Slovensko. Za všetky uvádzame večerný blok slova a informácií dňa 28. apríla, kde problematika NS bola nosnou témou celej relácie alebo relácia „K veci“, kde predseda ÚNSS Branislav Mamojka bol hosťom rektora Michala Tvarožka. O týchto reláciách vás nevieme informovať s predstihom, vysielacie časy sa dozvedáme pár dní pred vysielaním. Najrýchlejším spravodajským médiom je v našom prípade Facebook, kde je možné rýchlo a aktuálne informácie zverejniť. Adresa: facebook.com/unssclenovia.

Zdieľať článok