Podujatia nielen v stredisku SINA Nitra n.o. – máj a začiatok júna 2015

4. máj – pondelok – 15:30 hod.
Zasadnutie výboru ZO ÚNSS Nitra
8. máj – sobota – 10:00 hod.
QARDO – príďte si zahrať a zabaviť sa s nami
25. máj – pondelok – 8:30 hod.
Raňajky s…
26. máj – utorok – (časenky) Krajské stredisko ÚNSS
Skúšanie špeciálnej optiky
30. máj – sobota – 9:00 hod.
Krajské kolo súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma
1. jún – pondelok – 15:30 hod.
Zasadnutie výboru ZO ÚNSS Nitra
4. jún – štvrtok – 9:00 hod.
Stretnutie NS diabetikov
5.- 7. jún – piatok – nedeľa
ŠK NSŠ Scorpioni – Medzinárodný turnaj v AST
10. jún – streda – 9:00 hod.
Nevidím, ale fotím

Zdieľať článok