Dlhodobé aktivity SINA n.o.

Skúšky hudobno-recitačného súboru RADOSŤ,
4. a 18. máj o 9.30 h., SINA Nitra
Tvorivé dielne krúžku RADKA,
11. a 25. máj o 9,30 h. SINA Nitra
Nácviky scénicko-tanečného súboru OČKO,
utorky 15.30 hod. SINA Nitra n.o.
Tréningy aplikovaného stolného tenisu
ŠK NSŠ Scorpioni – piatky (nepravidelne o 10.00 hod.)
SINA Nitra n.o.

Zdieľať článok