Výrobca zmetákov a kief  ponúka

  • Komplet metla vonkajšia – 3,- €
  • Komplet metla vnútorná –  3,- €
  • Ručný zmeták                 –  1,20

Kontakt  :  Štefan Ivančík,  č.t.  0902 384 493

Zdieľať článok