K 31. 12. 2015 ukončila pracovný pomer pracovníčka KS ÚNSS Mgr. Lenka Nováková. Od 11. januára 2016 nastupuje na pracovnú pozíciu sociálny poradca Mgr. Martina Ivičičová. Úprimne je želáme, nech sa jej u nás páči a má radosť z pomoci, ktorú prinesie nevidiacim a slabozrakým.

Vďaka daru spoločnosti Lidl Slovensko získalo KS ÚNSS Nitra nový modernejší prístroj Plusoptix. Pracovníčky KS už vyše dva roky (doposiaľ so starším typom tohto prístroja) navštevujú materské škôlky v celom Nitrianskom kraji, kde vykonávajú preventívne merania zraku detí vo veku 3 až 6 rokov. Tieto merania sú realizované bezdotykovou formou. Plusoptix dokáže s dobrou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku detí ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť.

Zdieľať článok