Upozorňujeme, že aj v tomto roku si držitelia preukazu ŤZP s č.p.  môžu objednať našu bezplatnú sprievodcovskú službu po meste Nitra vykonávanú dobrovoľníkmi v pracovných dňoch medzi 8:00 a 16:00 h. Objednávky 2 najneskôr dni vopred u p. Oľgy Držíkovej na t. čísle 0911 328922.

Zdieľať článok