Pod názvom „Poďme sa pochváliť“ sa 24 – 25. novembra 2014 vždy v čase medzi 10.00 a 16.00 hod. uskutoční v Krajskej knižnici K. Kmeťka v Nitre výstava ručných prác členov nášho krúžku Radka.

SINA Nitra uzatvorila od 1. novembra  s ÚPSVaR Nitra dohodu o organizovaní pracovnej činnosti pre poberateľov príspevku v hmotnej núdzi, na základe ktorej získa dvoch nezamestnaných okrem iného aj na poskytovaní sprievodcovskej služby pre nevidiacich a slabozrakých.

V minulom čísle Očka sme priniesli informáciu o zariadení ELA – Elektronický Lokalizačný asistent), ktorému sa hovorí aj záchranca v núdzi.

Okrem bielej pastelky bol hlavnou udalosťou zážitkový zájazd do Strážnice. Aj keď sme s Nitransom vybavili väčší autobus pre 53 účastníkov, na ďalších 10 sa nedostalo, čo nám je ľúto, 62 ľudí je zase pre 2 autobusy málo.