1. V stredu 28. januára o 17.00 hod. na podujatie Putovanie stredovekom s členkou hudobnej skupiny Musicantica     Slovaca Máriou Žilíkovou-Mandákovou. Ide  o akciu pre verejnosť
  2. V pondelok 9. februára o 14.00 na akciu pre členov ÚNSS „Ja som optimista. Milan Lasica spieva piesne Františka Krištofa Veselého“. Hovorená bibliografia spojená s hudobnými ukážkami.

V 10. minuloročnom čísle Očka sme Vás informovali, že SINA Nitra na základe zmluvy s ÚPSVaR Nitra  zriadila sprievodcovskú službu. Posledné 3 mesiace sme mali k dispozícii len jednu dobrovoľníčku Gabiku Mancírovú, ktorú si mnohí z Vás obľúbili.

Vo štvrtok 29. januára 2015 o 17.00 hod. sa v nitrianskej Synagóge uskutoční podujatie SRDCE NA DLANI – slávnostné odovzdávanie cien dobrovoľníkom mesta Nitry za rok 2014. Na ocenenie sme nominovali štyroch členov ZO ÚNSS Nitra a Vaša podpora z publika ich iste poteší.

Aj v tomto roku si ho užijeme. Veď Laco Fúska vyrobil k base aj tragač. V tomto roku sa s dobrou náladou, úsmevom a piesňou na perách, stretneme v sobotu 14. februára o 13.30 hod. v priestoroch strediska SINA Nitra na Nedbalovej 17. 

Uskutočnia sa v stredu 28. januára o 9:00 hod. v spoločenskej miestnosti SINA Nitra n.o. na Nedbalovej ul. Prísť môžu samozrejme všetci, ale raňajky budú prispôsobené potrebám diabetikov, ktorých, bohužiaľ, medzi nami nie je málo. 

Krajská rada ÚNSS Nitra a SINA Nitra n.o. pozývajú záujemcov o zoznámenia s hrou Qardo z celej SR na stretnutie s touto spoločenskou a zábavnou hrou pre nevidiacich a jej autorom Václavom Fantom.