Aj v roku 2017  chceme pokračovať v programe Tyflotaxi a zabezpečiť poukážky pre členov ÚNSS, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP s č.p. s označením „Blind“. V roku 2016 tento program využilo 28 ťažko zrakovo postihnutých, medzi ktorých bolo rozdelených 485 poukážok. O poukážky môžete požiadať telefonicky- E-mailom, či písomne do pondelka 29.1. 2017 (0911 328921 p. Zbranek, 0911 328922 p. Držíková, 7418 115 KS ÚNSS Nitra). Nezabudnite uviesť požadovaný počet poukážok. Po tomto termíne budú poukážky rozdelené komisiou menovanou správnou radou SINA Nitra n.o. Komisia bude prihliadať pri prideľovaní na lokality v meste, v ktorých žiadateľ býva, alebo pracuje, kde je pri cestovaní nutné použiť 2 resp. 3 poukážky ako Zobor, Dražovce, Lužianky. Poukážok bude obdobný počet ako v roku 2016 avšak budú platné na dlhšie časové obdobie a to do 30. 6. 2017. Po rozdelení poukážok nebudú už ďalšie v prvom polroku k dispozícii, preto neodkladajte nahlasovanie svojich požiadaviek. Poukážky budeme záujemcom opäť vydávať za symbolický poplatok 0,50 € za jednu poukážku.

Zdieľať článok