Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv sa na Úrade vlády SR uskutočnilo odovzdávanie Ceny ministra spravodlivosti, ktorá sa za mimoriadny prínos v oblasti ochrany a podpory ľudských práv udeľuje už od roku 2011.
Z rúk štátnej tajomníčky MS SR Márie Kolíkovej si 16.12. 2016 prevzal predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím a Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Branislav Mamojka. Je to ocenenie jeho dlhoročnej práce v oblasti obhajoby záujmov občanov so zdravotným postihnutím na medzinárodnej i národnej úrovni. V roku 2015 bol Dr. Mamojka napr. kľúčovým autorom alternatívnej správy o implementácii Dohovoru pre Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, ktorú osobne prezentoval v Ženeve na zasadnutí Výboru. V apríli roku 2016 sa ako zástupca organizácií občanov so zdravotným postihnutím zúčastnil na konštruktívnom dialógu Výboru OSN s Vládou SR. Výbor OSN následne vydal Odporúčania pre vládu SR ohľadom ďalšej implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím na roky 2016 – 2020. Dlhodobo sa venuje pripomienkovaniu sociálnej legislatívy.

Zdieľať článok