Občianske združenie ŠOK – šport, osveta, kultúra – sa do povedomia nitrianskej verejnosti zapísalo zriadením parku mesta Nitry, ktorý sa nachádza pri kostole Sv. Gorazda na Klokočine. Cesty našich organizácií sa stretli pred tromi rokmi, keď ŠOK zriadil v exteriéri komunitného centra na Nedbalovej Ruské kolky a kamenný šachový stôl. Pripomíname, že po vyčíňaní vandalov sme konštrukciu kolkov vďaka firme Unikov Nitra dali do poriadku. Po zriadení materskej škôlky v pravom krídle budovy sme konštrukciu presťahovali pred terasu spoločenskej miestnosti a máme kolky v užívaní. Pri debate s predsedom ŠOKu p. Ivančíkom sme nadhodili, že by bolo zaujímavé kamenné šachové stoly upraviť  ako šach pre nevidiacich. ŠOK nelenil a podal projekt so žiadosťou o podporu do klubu darcov Nitrianskej komunitnej nadácie. V týchto dňoch sa uskutočnilo hlasovanie klubu darcov a Šach pre hmat bol podporený v plnej výške. Podľa informácií p. Ivančíka, príde v jarných mesiacoch k osadeniu dvoch kamenných šachových stolov v priestore pri našej terase. Stoly dostanú pre hmat príjemný povrchový náter, políčka a figúrky budú upravené ako štandardné šachové súpravy pre nevidiacich. Nemáme vedomosť o tom, že by sa obdobné stoly niekde na Slovensku nachádzali. Ide teda o ďalšiu propagáciu pohľadu na život nevidiacich ľudí. Úprimne ďakujeme ŠOKu a Klubu darcov NKN.

Zdieľať článok