V prílohe Očka si Vám dovoľujeme zaslať tlačivá pre fyzické osoby. Vyhlásenie, ktoré je predvyplnené v údajoch o prijímateľovi 2%, je treba doručiť i s potvrdením zo mzdovej učtárne (tiež priložené), na daňový úrad podľa miesta bydliska.Aby sme našim darcom ušetrili starosti, je možné vyhlásenia doručiť k nám, na daňové úrady ich podáme hromadne. Tiež ich môžete darcov upozorniť (keď nám chcú naozaj pomôcť), že v prípade nedoplatku dane do výšky 3,32 €, ho daňový úrad síce nevymáha, ale nepoukáže ani 2 %,daňovníka a to aj v prípade, že by bol nedoplatok len jeden cent.  Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste vlani pomohli s oslovovaním daňovníkov. Výsledkom je suma vyše  6 000 €, vďaka ktorej sme mohli prevádzkovať naše stredisko a zrealizovať množstvo užitočných aktivít vrátane programu Tyflotaxi, ktorým trom desiatkam našich ťažko zrakovo postihnutých členov významne zlepšil kvalitu života.

2% daní získavame i pre ÚNSS, tlačivá a bližšie informácie v KS ÚNSS a v stredisku SINA Nitra n.o.

Údaje do daňového priznania
IČO: 42052092
Právna forma: nezisková organizácia poskytujúcavšeobecne prospešné služby
Obchodné meno: SINA Nitra, n.o.
Sídlo: Nedbalova 540/17
PSČ:  949 11
Mesto: Nitra

Tlačivá pre zaslanie 2%

Potvrdenie o zaplatení dane, doc 46kB
Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane SINE, pdf 127kB

Zdieľať článok