Od 1. januára t.r. vstúpila v platnosť novela zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a Opatrenia MPSVaR č. 7/2009 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok. Podrobne sa so zmenami zoznámime na raňajkách, ktoré sa uskutočnia v pondelok 20. februára 2017 o 8:30 hod. v stredisku SINA Nitra n.o.

Zdieľať článok