Zoznam klubových aktivít do ktorých sa môžete zapojiť v Nitrianskom kraji:

Nitra
Hudobno-recitačný súbor RADOSŤ – každý pondelok resp. utorok o 9:30 hod.
Krúžok ručných prác RADKA – každý štvrtok o 9:30 hod.
Tanečný súbor OČKO – každý utorok o 15:30 hod.
Aplikovaný stolný tenis – piatky nepravidene

Nové Zámky
Tvorivé dielne  Hanka – 2. a 4. streda v mesiaci o 9:00 hod.
Klub varenia Kuchárik – prvá streda v mesiaci o 9:00 hod.
Klubovňa ZO ÚNSS, Radničná 3, Nové Zámky.

Zlaté Moravce
Krúžok ručných prác RUKY V POHYBE
Krúžok varenia a pečenia  MAŠKRTNÍČEK
– každý pondelok o 9:00 hod. v klube Dôchodcov na Mojmírovej 6.

Radi spievate a nemáte s kým?
Obľubujete ručné práce a drobnú tvorivosť?
Chýba Vám pohyb?
Radi by ste získali dobrých priateľov?
Zrakovo postihnutí speváci, tanečníci, „tvorivé včielky“ i športovci radi medzi sebou privítajú každého z Vás. Hláste sa u predsedu/predsedníčky svojej ZO.

Zdieľať článok