Nezisková organizácia SINA Nitra n.o. vyhlasuje 1. ročník súťaže kresleného humoru s témou kreslený humor o ľuďoch, ktorým zrak úplne alebo čiastočne chýba, ale i o zraku ako takom. Cieľ: Humorom chceme upozorniť ľudí, akú dôležitú úlohu plní v ľudskom živote zrak a aké prekážky musia prekonávať tí, ktorým chýba. Propozície a bližšie informácie nájdete na webe www.hovoriaciweb.sk
Akciu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR

Zdieľať článok