ÚNSS vyhlasuje XII. ročník fotografickej súťaže Cesta svetla. Zmyslom podujatia je prostredníctvom fotografií priblížiť verejnosti problematiku zrakovo postihnutých ľudí.
Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá sa do súťaže prihlási tak, že riadne vyplní, podpíše a do 30. 9. 2015 na adresu organizátora doručí prihlášku spolu s minimálne jednou fotografiou.
Súťaž je otvorená v dvoch kategóriách:
1. čierno-biela fotografia
2. farebná fotografia
Organizátor zostaví odbornú porotu, ktorá do 20. 10. 2015 vyhodnotí fotografie a v každej kategórií určí tri najlepšie práce. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Rozhodnutie poroty je konečné.
Bližšie informácie na web stránke www.unss.sk.
Akciu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR

Zdieľať článok