Umelecká prehliadka v speve a hre na hudobný nástroj nevidiacich a slabozrakých interpretov sa uskutoční v termíne: 12. – 15. august 2015.
Miesto konania: Bratislava
ÚNSS pozýva všetkých spevákov a hudobníkov so zrakovým postihnutím na Umeleckú prehliadku. Ak je i pre Vás hudba dôležitou súčasťou života, chcete sa zdokonaliť v technike jej interpretácie, vymeniť si skúsenosti s inými interpretmi a zároveň predviesť svoje schopnosti aj iným, neváhajte a príďte si zahrať a zaspievať. Prehliadka je zameraná na ľudovú, klasickú ako i modernú hudbu a je určená pre všetkých odhodlaných ľudí so zrakovým postihnutím bez rozdielu veku.
Prehliadka bude pozostávať z dvoch častí. Prvá časť je pre verejnosť uzatvorená, pôjde o tvorivú a hodnotiacu časť, ktorá bude prebiehať v ubytovacom zariadení hotela v Bratislave. Druhou časťou je verejný koncert, ktorý bude realizovaný v priestoroch nákupného centra Eurovea v Bratislave, ktoré sa nachádza v centre mesta na Pribinovej 8.
Pre koho je prehliadka určená:
a) sóloví interpreti so zrakovým postihnutím
b) dvojice – aspoň jeden z dvojice má zrakové postihnutie
c) hudobné skupiny – aspoň jeden člen zrakové postihnutie
Sóloví interpreti a dvojice vystupujú s dvomi dielami (skladba / pieseň, dĺžka trvania jedného diela max. 4 minúty), hudobné skupiny s tromi dielami (skladba / pieseň, dĺžka trvania jedného diela max. 4 minúty).

Kompletne vyplnená prihláška musí byť doručená na dole uvedenú adresu ÚNSS alebo e-mailom do 15. júla 2015. Pri dvojiciach a skupinách vyplní prihlášku každý člen osobitne. Prihlášku musí vyplniť aj sprievodca. V prípade veľkého záujmu si organizátor vyhradzuje právo uskutočniť výber z prihlásených. Po 15. júli budeme všetkých prihlásených informovať o účasti (poštou alebo telefonicky), Ďalšie informácie Vám rady poskytnú pracovníčky Krajského strediska Bratislava na čísle 02/69 20 34 41
Prihlášky posielajte na adresu synakova@unss.sk.
Akciu finančne podporili:
Ministerstvo kultúry SR
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Zdieľať článok