Koncom marca predložila ÚNSS Ministerstvu vnútra SR predbežnú správu verejnej zbierky Biela pastelka s jej výsledkami za rok 2014. Zo správy vyplýva, že zbierka v minulom roku dosiahla svoj historicky druhý najvyšší výnos. K 31. decembru 2014 sa podarilo celkovo vyzbierať 107 906,60 €. Pritom hrubý výnos hlavného zbierkového dňa bol vôbec najvyšší v histórii Bielej pastelky. V stredu 24. septembra sa v uliciach 288 miest a obcí vyzbieralo 92 442,38 €. V rámci celého Slovenska sa zapojil rekordný počet takmer 3 700 dobrovoľníkov s 1 509 pokladničkami. K celkovej vyzbieranej čiastke mali prvýkrát možnosť prispieť i používatelia služby na prevod peňazí VIAMO a respondenti Slovenského národného panela. Počas trinástich ročníkov zbierky sa spolu podarilo vyzbierať už 1 014 439,35 €.

Zbierku sme v roku 2014 rozšírili o spoluprácu so Železnicami Slovenskej republiky, ktoré do zbierkovej akcie zapojili desiatky železničných staníc. Na najpopulárnejšej sociálnej sieti Facebook bola k dispozícii aplikácia Braillov prekladač, ktorá zaujímavou formou prevádza mená užívateľov do Braillovho písma. Prvýkrát sme v spolupráci s hercom a podporovateľom Bielej pastelky Mariánom Geišbergom nahrali popri tradičných propagačných spotoch aj spoty špeciálne určené pre mestá, obce a školy zapojené do verejnej zbierky.

Poďakovanie pri realizácii zbierky patrí všetkým členom ÚNSS, funkcionárom, dôverníkom zbierky a všetkým tým, ktorí sa podieľali na jej realizácii a prispeli k dosiahnutiu úspešného výsledku.
Zloženie výnosu zbierky Biela pastelka v roku 2014
Hrubý výnos: 107 906,60 €, čistý výnos: 80 929,95 €
Náklady: 26 976,65 €

Hrubý výnos sa skladá z:
• výnosu hlavného zbierkového dňa (kraje) 77 749,80 €
• priamej spolupráce so školami zabezpečovanej Úradom
14 692,58 €
• výnosu stacionárnych pokladníc 2 570,74 €
• SMS v hodnote 2 € 11 416,00 €
(z toho O2 Slovakia: 3 442,00 €, Orange Slovensko:
4 238,00 € a Slovak Telekom: 3 736,00 €)
• vkladov na účet 1 474,33 €
• úrokov na zbierkovom účte 3,15 €
Výsledky zbierky Biela pastelka podľa jednotlivých krajov:

Výnos Hlavný deň zbierky Stacionárne pokladnice Spolu
priama spolupráca so školami 14 692,58 849,84 15 542,42
Bratislava 14 018,01 89,70 14 107,71
Nitra 7 421,94 648,79 8 070,73
Banská Bystrica 8 173,75 386,77 8 560,52
Košice 12 763,22 407,45 13 170,67
Žilina 7 149,11 0,00 7 149,11
Trenčín 5 957,25 28,09 5 985,34
Prešov 15 140,10 0,00 15 140,10
Trnava 7 126,42 160,10 7 286,52
Spolu 92 442,38 2 570,74 95 013,12

 

Momentálne už intenzívne pracujeme na príprave tohtoročnej zbierky, ktorej hlavné dni sa uskutočnia v piatok 25. a sobotu 26. septembra. Zbierka Biela pastelka 2015 je zapísaná v Registri verejných zbierok Ministerstva vnútra SR od 15. júna do 31. decembra. Oficiálnym podporovateľom zbierky bude slovenský hokejový reprezentant Michal Handzuš.

Opäť sme získali súhlas troch hlavných mobilných operátorov na prevádzku SMS čísla 820 pre zaslanie príspevku 2 € na konto zbierky. Mobilná zbierka má byť spustená v období od 20.7. do 31.12. 2015. Podarilo sa nám dohodnúť sa s viacerými dôležitými partnermi z minulosti pre podporu zbierky aj v jej aktuálnom ročníku. Medzi podporovateľmi opäť nebudú chýbať Rozhlas a televízia Slovenska, Model obaly, Visualcom, DHL, Starmedia, Autoprofit Galanta a ďalší.

V spolupráci s krajskými koordinátormi zbierky a organizačnými zložkami v krajoch pracujeme na realizácii krokov vyplývajúcich z novely Štatútu verejnej zbierky z marca 2015. Bol vypracovaný kompletný zoznam miest a obcí SR s plánovanými počtami pokladníc na umiestnenie v jednotlivých sídlach a zoznamy škôl, ktorých spoluprácu zabezpečujú krajské organizačné zložky ÚNSS. Na základe týchto podkladov začal Úrad ÚNSS od júna oslovovať v dohodnutých lokalitách školy, ktoré by do zbierky inak zapojené neboli. Krajskí koordinátori do polovice júla oslovujú potenciálnych regionálnych partnerov z radov médií, obchodných centier či dopravcov. Celoslovenskú mediálnu stratégiu pripravujeme v spolupráci s naším strategickým partnerom spol. Starmedia.

Viac informácií o zbierke Biela pastelka 2015 sa už čoskoro dozviete na webovej stránke www.bielapastelka.sk.
Stanislav Sokol Úrad ÚNSS

Zdieľať článok