KR ÚNSS Košice a ZO ÚNSS Trebišov pozývajú na 15. ročník otvorenej krajskej prehliadky amatérskej hudobnej a literárnej tvorby NS interpretov pod názvom „Sečovce 2014“, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. a 16. augusta 2014  v Sečovciach. Bližšie informácie a prihlášky  na http://www.unss.sk. Alebo Vám ich poskytneme na KS ÚNSS alebo v stredisku SINA, uzávierka prihlášok 31. 7. 2014

Zdieľať článok