V minulom čísle Očka sme priniesli informáciu o zariadení ELA – Elektronický Lokalizačný asistent), ktorému sa hovorí aj záchranca v núdzi. V pondelok 10. novembra vás pozývame na raňajky s pani Annou Škublovou, ktorá nám o tomto zariadení porozpráva viac. Začiatok o 8.00 hod. v stredisku SINA Nitra n.o. na Nedbalovej 17. Na raňajkovú besedu bude nadväzovať stretnutie krúžku Radka.

Zdieľať článok