SINA Nitra uzatvorila od 1. novembra  s ÚPSVaR Nitra dohodu o organizovaní pracovnej činnosti pre poberateľov príspevku v hmotnej núdzi, na základe ktorej získa dvoch nezamestnaných okrem iného aj na poskytovaní sprievodcovskej služby pre nevidiacich a slabozrakých. O sprievodcovskú službu môže požiadať NS držiteľ preukazu ŤZP s č.p. a to aj poberateľ príspevku na osobnú asistenciu. Sprievodcovská služba je bezplatná, jej celková časová kapacita je zatiaľ 16 hodín za týždeň. Mali by sme pre jej výkon získať nezamestnaných s VŠ vzdelaním. V čase uzávierky Očka (2. november) sme ale ešte žiadnu osobu na výkon sprievodcovstva nemali, čo by sa však v priebehu niekoľkých dní malo vyriešiť. Sprievodcovskú službu je treba si objednať najneskôr 2 dni pred termínom požadovaného sprievodu na tel. 0911 328921 p. Zbranek

Zdieľať článok