Skúšky hudobno-recitačného súboru RADOSŤ,
6. a 20. október o 9.30 h.
Tvorivé dielne krúžku RADKA,
13. a 27. október o 9,30 h.
Kondičné cvičenia krúžku RELAX,
pondelky 12.30 hod. SINA Nitra n.o.,
Nácviky scénicko-tanečného súboru OČKO,
utorky 15.30 hod. SINA Nitra n.o.
Tréningy aplikovaného stolného tenisu ŠK NSŠ
Scorpioni – piatky 10.00 hod. SINA Nitra n.o.

Zdieľať článok