Opäť sa blíži termín podávania daňových priznaní a opäť sa obraciame na Vás s prosbou o oslovenie Vašich rodinných príslušníkov a priateľov, aby v prospech SINA Nitra poukázali 2% z daní z príjmu za rok 2014. Venujte im naše pravítko dobrej nálady, prikladáme i tlačivá pre fyzické osoby, keď bude treba viac – nakopírujeme i pravítka ešte pridáme.
Každý, kto číta Očko a zúčastňuje sa našich akcií vie, koľko pekných podujatí sme vďaka peniazom z 2% daní mohli pripraviť, koľko dôležitých informácií sme mohli zasielať Očkom. Tiež sme dofinancovali projekt Interiér priateľský k nevidiacim, ktorým sme významne zveľadili naše priestory. Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste vlani pomohli s oslovovaním daňovníkov. Výsledkom je čiastka pre SINA 4 847,26 €. O pekný nárast sa pričinila aj ZO ÚNSS Topoľčany, preto časť z tejto sumy bude vynaložená na úhradu nájomného za priestory ZO ÚNSS v tomto meste.
Pre podporu ÚNSS oslovujeme osobitne väčšie firmy.

Zdieľať článok