Výbor ZO ÚNSS Nitra sa na svojej schôdzi dňa 5. januára t.r. zaoberal návrhom plánu práce na tento rok. Plán bude predložený Hodnotiacej členskej schôdzi, ktorá by sa mala uskutočniť v sobotu 25. apríla a mala by byť spojená s posedením ku Dňu matiek. Plánujeme opäť rekondičný pobyt buď v Dudinciach, pokiaľ niekto nájde výhodnejší pomer kvality a ceny, môžeme ísť aj inde. Po krásnom zážitku účastníkov pobytu na Sebechlebských oberačkách by sme tam zorganizovali v prvú októbrovú sobotu celodenný zájazd. Ďalšie tipy na zájazdy a či iné podujatia privítame. Veríme, že Vás neodradí, keď Váš návrh neprejde. Ako sa hovorí – sto ľudí, sto chutí a nás je v súčasnosti v ZO 158 a musíme vybrať to, čo vyhovuje „chuti“ väčšieho počtu ľudí. Sme zodpovední aj za to, aby sme to vedeli správne odhadnúť.

Zdieľať článok