K 31. 12. 2014 svoje aktivity v ÚNSS zo zdravotných dôvodov ukončila pani Zlatica Bielická. Pracovala ako sekretár Krajskej rady, členka výboru a viedla tanečný súbor Očko a krúžok telesnej kultúry. V rôznych funkciách v ÚNSS pracovala viac ako 10 rokov, za čo jej patrí úprimná vďaka. Zlatka, želáme ti, aby si sa zbavila všetkých zdravotných a životných ťažkostí a žila šťastný život.

Zdieľať článok