Na základe požiadaviek našich členov pripravujeme 5-dňový kurz práce s hlasovým čítačom obrazovky NVDA, ktorý sa uskutoční v Stredisku SINA Nitra n.o. v dňoch 27. júna až 1. júla 2015 (od soboty do stredy). Víkendové dni sú zahrnuté v termíne z dôvodu úspory dovolenky lektorov i účastníkov. Kapacita kurzu je 6 frekventantov a 2 lektori. Kurz bude prispôsobený individuálnym potrebám účastníkov, predpokladá sa 3 hodiny spoločnej a 3 hodiny individuálnej práce denne. Účastnícky poplatok je 1 euro na hodinu pre účastníka, tzn. pri účasti v plnom rozsahu 30 €. Každý účastník musí mať vlastné PC, v súčasnosti nemáme počítače, ktoré by sme mohli zapožičať. Záujemcovia sa môžu hlásiť u p. Josefa Zbraneka na adrese hovoriaciweb@gmail.com.

Zdieľať článok