ÚNSS pripravuje vyhlásenie 15. ročníka fotografickej súťaže Cesta svetla. Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá sa do súťaže prihlási tak, že riadne vyplní, podpíše a do 30. 9. 2018 na adresu organizátora doručí prihlášku spolu s minimálne jednou fotografiou. Súťaž je otvorená v dvoch kategóriách:

  1. čierno-biela fotografia
  2. farebná fotografia

Do jednej kategórie môže autor prihlásiť najviac 4 fotografie formátu 20 x 30 cm, celkovo do súťaže môže poslať maximálne 8 fotografií. Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo inklinovať k problematike zrakovo postihnutých ľudí. Bližšie informácie a prihlášky budú zverejnené na stránke www.unss.sk  Súťaž je bez vstupných poplatkov.

Akciu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo kultúry SR

Zdieľať článok