19. mája 2018 sa v SINA Nitra n.o. uskutočnilo Krajské zhromaždenie ÚNSS za účasti 19 delegátov z 8 ZO ÚNSS Nitrianskeho kraja. Okrem správ o činnosti a hospodárení za posledné dva roky, plánu činnosti delegáti zvolili aj novú 11 člennú krajskú radu a 5 člennú Krajskú kontrolnú komisiu. Za predsedníčku členovia KR zvolili Ervínu Balaškovú, za 1. podpredsedníčku sekretárku KR Oľgu Držíkovú a za 2. podpredsedníčku Janu Hrnčárovú. Predsedníčkou krajskej kontrolnej komisie sa stala Mgr. Erika Šodorová.

Zdieľať článok