Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s partnermi SKN M. Hrebendu a NOC Bratislava vyhlasuje 19. ročník prehliadky Dni Mateja Hrebendu, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. až 28. októbra 2018 v Bratislave.

Z propozícií:

DMH pozostávajú z 2 častí:

  1. Recitácia – prednes poézie, prózy a hlasového divadla
  2. Autorská literárna tvorba

Prednes:

V Prednesové častí budú rozdelené do kategórií podľa druhu prednesu a veku recitátorov. Hlasové divadlo dáva možnosť aj napr. ľudovým rozprávačom

Autorská literárna tvorba

Súťaž sa uskutoční v troch kategóriách – poézia, próza a aforizmy-epigramy.

Propozície, súťažné podmienky a prihlášky  budú zverejnené na weboch www.unss.skwww.skn.sk.Na našich pracoviskách s nimi záujemcov radi oboznámime a pomôžeme aj s vyplnením prihlášok.

Uzávierka prihlášok je do obidvoch súťažných častí je 30. septembra 2018.

Akciu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo kultúry SR

Zdieľať článok