Dlhodobé aktivity SINA Nitra

Skúšky hudobno-recitačného súboru RADOSŤ – 15. a 29. jún o 9.30 h., SINA Nitra

Tvorivé dielne krúžku RADKA – 8. a 22. jún o 9,30 h. SINA Nitra

Krúžok Očko už v júni prázdninuje.

Zdieľať článok