Vážené členky a členovia ÚNSS v Nitrianskom kraji. Dostáva sa Vám do rúk 6. číslo mesačníka Očko, ktorý pre svojich členov vydáva základná organizácia v Nitre. Na základe projektu Krajskej rady Nitra „1. slovensko-český turnaj v Qarde“, podporeného grantovým programom ÚNSS, môžeme toto číslo vydať mimoriadne ako celokrajské a preto aj ostatné ZO mohli v ňom uverejniť svoje pozvánky, čo využili ZO Topoľčany, Nové Zámky a Nitra.

Zverejnené sú tu však aj informácie celorepublikového významu, preto veríme, že väčšina z Vás si tu nájde užitočné informácie. Členom iných ZO (mimo ZO Nitra, ktorí Očko dostávajú pravidelne), ktorí majú záujem dostávať i ďalšie čísla Očka a majú e-mailovú adresu, ho môžeme bezplatne posielať, stačí nám zaslať e-mail na adresu hovoriaciweb@gmail.com.

Zdieľať článok