Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základná organizácia Nitra hľadá dobrovoľníkov na pomoc pri organizovaní Memoriálu Zlatky Bielickej, ktorý sa uskutoční v sobotu 10. júla 2021 v priestoroch SINA Nitra n.o., Nedbalova 17, Nitra (budova Komunitné centrum) a priľahlých exteriéroch. Čas výkonu dobrovoľníckej činnosti 9:30 až 16:00, po dohode i v kratšom čase.

Charakter akcie:

Ide o športový deň s disciplínami prevažne zábavnými. Účastníci budú ľudia so zrakovým postihnutím, ich rodinní príslušníci a priatelia. Špecifikom je, že disciplíny až na jednu výnimku všetci absolvujú naslepo s klapkami na očiach. Súťažiť môžu i službu konajúci dobrovoľníci. Akcia je bez vekového limitu, prevažovať budú ale seniori, predpokladáme účasť 50 až 70 osôb vrátane cca 20 dobrovoľníkov.

Beseda, seminár alebo ako sa dnes hovorí workshop. Budeme mať možnosť naučiť sa Ako si navodiť veselú myseľ a pozitívne vnímanie sveta okolo nás. Sú na to rôzne finesy, nestačí len vtipy rozprávať, ale aj tie môžu byť. Čo všetko sa dá v tomto smere vykonať, nám v piatok 25. júna v našej spoločenskej miestnosti povie inštruktor Jogy smiechu Ľubor Foltán. Nezľaknite sa! Nejde o žiadne telocvičné týranie tela, jogu smiechu môže „cvičiť“ aj človek nepohyblivý. „Nesmejeme sa, pretože sme šťastní, ale sme šťastní, pretože sa smejeme.“  Kto už chce teraz vedieť viac, môže si pozrieť stránku www.jogasmiechu.sk. Začíname o 15:30 hod.na Nedbalovej 17.

V sobotu 31. júla 2021 navštívime Drotárske múzeum v Dlhom poli (okres Čadca), ktoré vybudoval prakticky nevidiaci majster ľudovej umeleckej výroby Juraj Šerík – známy autor drôteného srdca pre Slovensko. Prezrieme si nielen historickú drotársku dielňu a izbu drotárstva, ale môžeme si nakúpiť unikátne drôtené výrobky vrátane pozlátených i postriebrených šperkov. Juraj Šerík sa bude v ten deň venovať len nám. V Dlhom poli navštívime aj farmu Maroša Medvedíka, kde si zase prídu na svoje milovníci bryndze, žinčice a ovčích i kozích syrov. Na dobrý obed si tiež čas nájdeme. Cena zájazdu je 10,- €. Prihlásiť sa môžete na t. 0911 328922 – p. Držíková, alebo na Memoriáli Zlatky Bielickej, kedy si dohodnete aj úhradu zájazdu vopred.

Od 1. januára 2022 bude limit spoluúčasti doplatkov na lieky pre držiteľov preukazu ŤZP, invalidných a starobných  dôchodcov, ak neprekročia stanovenú hranicu príjmu,  vo výške 0 eur. Preložené do bežnej reči to znamená,  že títo ľudia nebudú doplácať za lieky, pokiaľ súčet  ich príjmov zo závislej činnosti (mzdy a iné zárobky) a suma poberaného starobného alebo invalidného dôchodku v príslušnom kvartáli neprevýši sumu 180 % priemernej mesačnej mzdy v SR.

  1. mája nás navždy opustil pán Emil Orel len pár mesiacov po odchode svojej ženy Estery. Posledné roky života trávili spolu v DSS na Železničiarskej ul. V Nitre. Pod jeho vedením sa konali rekondičné pobyty v Kremnici, zabezpečoval prezencie na našich členských schôdzach, niekoľko rokov zasielal v mene organizácie blahoželania našim jubilantom. Aktívne sa zúčastňoval na Bielej pastelke. Na svet sa pozeral s úsmevom. Mal zbierku vtipov a rôznych žartov, vystrihoval si ich z novín a nimi obohacoval naše stretnutia.    „Emil, nezabudneme na Teba, česť Tvojej pamiatke.“