1. mája nás navždy opustil pán Emil Orel len pár mesiacov po odchode svojej ženy Estery. Posledné roky života trávili spolu v DSS na Železničiarskej ul. V Nitre. Pod jeho vedením sa konali rekondičné pobyty v Kremnici, zabezpečoval prezencie na našich členských schôdzach, niekoľko rokov zasielal v mene organizácie blahoželania našim jubilantom. Aktívne sa zúčastňoval na Bielej pastelke. Na svet sa pozeral s úsmevom. Mal zbierku vtipov a rôznych žartov, vystrihoval si ich z novín a nimi obohacoval naše stretnutia.    „Emil, nezabudneme na Teba, česť Tvojej pamiatke.“
Zdieľať článok