Daňový úrad už nám poslal zoznam daňovníkov, ktorí nám vlani darovali 2% z daní. Niektoré mená vieme priradiť do okruhu a rodín našich členov, nie však všetky, ale v každom prípade všetkým našim podporovateľom veľmi ďakujeme.

Áno! Moc sme toho vlani nestihli, dobudovali sme posilňovňu, stihli Fašiangové posedenie, augustový výlet na ranč do Bojnej, zopár odvážlivcov Dudince, ostatné plány sa rušili. Pevne veríme, že v tomto roku sa situácia zlepší natoľko, že vyrazíme za krásami našej vlasti.

Blíži sa opäť termín podávania daňových priznaní, takže Vás prosíme o oslovenie Vašich rodinných príslušníkov, priateľov a známych, aby v prospech našej organizácie  poukázali 2% z daní z príjmu za rok 2020.

Ako v tomto roku postupovať:

V prílohe sme pribalili tlačivá „Potvrdenie o zaplatení dane“ a „Vyhlásenie o poukázaní 2%“. Tie sú určené len ľuďom, ktorým podáva Daňové priznanie zamestnávateľ. Zamestnanec musí zamestnávateľa do 15. februára požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň, v ktorom vyznačí, že chce poukázať 2% a nechá si vystaviť potvrdenie o zaplatení dane (v prílohe). V ďalšej fáze už vieme pomôcť my. Daňovník si totiž musí sám vyplniť a podať Vyhlásenie s potvrdením na daňový úrad podľa miesta bydliska. Toto  vyhlásenie vieme vyplniť a podať. Potrebujeme k tomu však  vyplnené potvrdenie o zaplatení dane a podpis na vyhlásení. Tieto nám doručte, my tlačivá doručíme na príslušný daňový úrad. Kto má aj iné príjmy a podáva si daňové priznanie sám, ďalej živnostník alebo firma, tieto tlačivá nepotrebujú. Potrebujú len údaje o nás, (sú uvedené vo vyhlásení v prílohe), ktoré vpíšu do svojho daňového priznania, preto údaje tiež prikladáme.

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste vlani pomohli s oslovovaním daňovníkov.

Zdieľať článok