Keď sme na schôdzi výboru dňa 4. júla rozhodovali, kam pôjdeme v rámci rozlúčky s letom na zájazd, došlo k veľmi tesnému hlasovaniu, takže sme sa rozhodli zorganizovať zájazdy dva.

1. zájazd sa uskutoční v sobotu 23. augusta 2014 a naším cieľom je areál hotelu Partizán na Jankovom Vršku. V rámci osláv 70. výročia SNP tu organizuje 1. LIONS Club Bratislava Československú súťaž vo varení gulášu. Ide o charitatívnu akciu, z ktorej naša ZO ÚNSS viackrát profitovala a tento rok sme sa rozhodli postaviť vlastný tím.
Program zájazdu:
7.00 – Odchod z parkoviska medzi železničnou a
autobusovou stanicou v Nitre
9.00 – príchod na Jankov Vŕšok – voľný program, návšteva
novootvoreného múzea partizánskej brigády Jana
Žižku, stánkov v areáli (občerstvenie a iné), hrať tu
bude skupina Domovina, prechádzky po okolí,
možnosť občerstvenia aj v reštaurácii hotela
13.30 Vyhlásenie súťaže vo varení Gulášu – Účastníci si môžu zakúpiť súťažný guláš podľa výberu
14.30 Ukážka historických bojov zo SNP
15.30 Koncertovanie vojenskej hudby
16.00 Pietny akt kladenia vencov
16.30 Slávnostný prejav a príhovory hostí (čelní predstavitelia
štátu
17.30 Kultúrny program – (interpreti rôznych žánrov)
18.30 odchod z Jankovho Vŕšku
20.00 Príchod do Nitry
Účastnícky poplatok 5 €/osoba.
Prihlásiť sa a uhradiť úč. poplatok môžete osobne u nás na Nedbalovej ul. každý pondelok a štvrtok od 8.00 do 15.00 hod. (ostatné dni bez záruky) alebo telefonicky 0911 328921 (p.Zbranek), na pevnej linke 7418 115 p. Šodorová a p. Ajdariová, vtedy si dohodneme aj spôsob úhrady. Hláste sa do pondelka 18. augusta 2014.

Zdieľať článok