V televízii je už istý čas možné sledovať program s doplnkovým audiokomentárom určeným pre nevidiacich divákov. RTVS sa snaží zlepšiť ponuku programov a kvalitu ich audiokomentára. Preto organizuje prieskum medzi ľuďmi, ktorí majú možnosť sledovať komentované vysielanie, no aj medzi tými, ktorí zatiaľ takéto programy nesledujú a radi by ich sledovali.

Prieskum sa uskutočňuje formou telefonického rozhovoru s pracovníkom agentúry TNS, ktorá pre RTVS prieskum zabezpečuje. Môžete sa zapojiť aj formou elektronického dotazníka. Pýtať sa vás budú na záujmy, voľnočasové aktivity, záujem o televízny program, uprednostňované druhy programov a podobne. Ak má účastník skúsenosti s komentovaným vysielaním, rozhovor sa bude týkať aj tejto problematiky.

Ak sa chcete zapojiť do prieskumu a prispieť tak ku skvalitneniu vysielania dostupného aj nevidiacim divákom, pošlite svoje meno, priezvisko, miesto bydliska, telefonický kontakt a informáciu o tom, či máte skúsenosť s komentovaným vysielaním na adresu podolinsky@unss.sk.

Zdieľať článok