„3. december môžeme považovať za míľnik v oblasti kresleného humoru“ povedal na vernisáži výstavy Videnie nevidenia – i videnia 3. decembra v Divadle Andreja Bagara v Nitra predseda hodnotiacej komisie Vladimír Pavlík.  „Pozorne sledujem situáciu vo svete, ale ešte nikto sa nepokúsil sprístupniť kreslený humor nevidiacim ľuďom.“ Karikaturista Vladimír Pavlík organizuje už od roku 1982 v Novom Meste nad Váhom bienále kresleného humoru Novomestský osteň. Vydal už niekoľko kníh a je tiež držiteľom oficiálneho slovenského rekordu v rýchlo kresbe, keď za 60 minút vytvoril 57 karikatúr.

„Videl som veľa, ale že sa to takto krásne dá urobiť, to som nevedel.“ Takto zase ocenil vynikajú prácu – tlač reliéfnych kópií vybraných prác – SKN M. Hrebendu v Levoči karikaturista  Jiří Novák z Českej republiky pri preberaní hlavnej ceny – Zlatej rohovky, artefaktu z orechového dreva vyhotoveného Strednou odbornou školou drevárskou z Topoľčian.

SINA Nitra n.o. vďaka podpore ministerstva kultúry SR vyhlásila súťaž 1. augusta 2015. Súťaž mala podtitul Humor o ľuďoch, ktorým zrak úplne alebo čiastočne chýba, ale i o zraku ako takom.

Do uzávierky súťaže 31. októbra t.r. zaslalo svoje práce 99 autorov z 32 krajín prakticky z celého sveta. 85 autorov sa zúčastnilo v kategórii A – dospelých, 14  v kategórii B do 18 rokov. Nie všetci však splnili propozície súťaže, preto nemohlo byť do hodnotenia zaradených 24 autorov, ktorí poslali obrázky E-mailom a ďalších 12, ktorí zaslali len v origináli len jednu karikatúru. Napriek tomu ide o nečakane vysoký záujem,  pre bežných vidiacich ľudí o ťažko uchopiteľnú tému. Veľkou zásluhu na propagácii akcie má ďalší člen hodnotiacej komisie František Bojničan z Hlohovca organizátor súťaže  Fraštácky tŕň.

Cieľom súťaže nebol samoúčelný humor na účet „slepcov“. Ideovým zámerom bolo ukázať humornou cestou, s akými situáciami sa v živote musí vyrovnávať nevidiaci či slabozraký človek a aký je zrak dôležitý pre náš život.

Pridanou hodnotou celého podujatia sú hore uvedené reliéfne kópie vybraných karikatúr a popisy k nim spracované v Braillovom a zväčšenom písme, aby boli prístupné aj pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov. Z 50 vystavených obrazov je v reliéfnej verzii vyhotovených cca polovica. Vyhotovenie je finančne i časovo náročné, výsledok však stojí za to.

Vernisáž výstavy, ktorú moderoval riaditeľ DAB Ján Greššo,  poslúžila propagácii aktívnej práce zrakovo postihnutých aj ináč. Hudbou ju obohatili všetci, ktorí sa v Nitrianskej ZO ÚNSS Nitra tejto múze venujú – skupina Radosť, duo Peter a Nicola a skupina Domovina. Medzi hosťami nechýbali viceprimátor Nitry Ján Vančo, poslanci VÚC a mesta, ktorí predsedajú komisiám, zaoberajúcim sa kultúrou a sociálnymi vecami, zástupcovia ÚNSS na čele s 1. podpresedom Milanom Měchurom, pracovná skupina z SKN M.Hrebendu na čele s riaditeľom Františkom Hasajom. Pozvaní boli nielen sponzori a všetci členovia ZO ÚNSS a KR ÚNSS.

Bodkou za vernisážou  bol krst  knihy humoristu Milana Kupeckého – Aforizmy s podtitulom „Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave.“

Vysledkova listina Videnie nevidenia, formát doc, 38kB

Kresby dvoch víťazných autorov nájdete na vnútorných obálkach Dúhy.

Josef Zbranek

01

02

03

04

05

Andrei Popov Rusko 2.miesto

Andrei Popov Rusko 2.miesto

Anna Pénzešová SR 3. miesto kategória do 18 rokov (8 rokov)

Anna Pénzešová SR 3. miesto kategória do 18 rokov (8 rokov)

Bobo Pernecký SR čestné uznanie

Bobo Pernecký SR čestné uznanie

Břetislav Kovařík CR čestné uznanie

Břetislav Kovařík CR čestné uznanie

Izabela Kowalska Wieczorek Poľsko čestné uznanie

Izabela Kowalska Wieczorek Poľsko čestné uznanie

Jiří Novák ČR 1. miesto

Jiří Novák ČR 1. miesto

Konstantin Kazanchev Ukrajina čestné uznanie

Konstantin Kazanchev Ukrajina čestné uznanie

Marie Plotěná ČR čestné uznanie

Marie Plotěná ČR čestné uznanie

Miroslav Barvirčák SR čestné uznanie

Miroslav Barvirčák SR čestné uznanie

Tony Tasco Belgicko 3. miesto

Tony Tasco Belgicko 3. miesto

Zdieľať článok