Nasledovné informácie slúžia ako informačný zdroj pre všetkých, ktorí si budú chcieť zapnúť podporu Audio komentár na svojom TV prijímači. Jednotlivé informácie sú rozdelené podľa jednotlivých značiek výrobcov televízorov.
Nasledovné informácie sú čisto informačného charakteru.

TV od spoločnosti LG: predmetnú funkciu obsahujú všetky LG – TV od modelovej rady 2011, je to označené v menu TV ako neaktívna podpora alebo bublinková nápoveda. Nejedná sa teda len o Smart TV.
V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať zákaznícku linku LG: 810 555 810 (CR), 0850 111 154 (SR).

TV od spoločnosti Panasonic: každý Panasonic televízor, ktorý je oficiálne dostupný na Slovensku, musí byť kompatibilný funkciou Audio Description (hlasový komentár pre zrakovo postihnutých). Na diaľkových ovládačoch k Panasonic televízorom neexistuje tlačidlo pre túto funkciu.
Zhrnutie, akým spôsobom funguje Audio description / AD funkcia v Panasonic televízoroch.
Zvukový popis scény sa nachádza v druhej zvukovej stope, prvá zvuková stopa je obsadená dabingom. V súčasnej dobe však nie je možné tie dve zvukové stopy kombinovať. Stlačením tlačidla Option je možné vybrať v položke Multi Audio buď prvú, alebo druhú zvukovú stopu, čiže pri zvolení prvej zvukovej stope budete počuť len dabing, pri druhej zvukovej stope len popis scén.

TV od spoločnosti Samsung: podľa dostupných informácií všetky modely TV Samsung 2014, 2013, 2012 obsahujú možnosť Audio Description. Uvedenú funkciu nájdete v Menu TV v Nastaveniach alebo priamo pod ikonou Zvuk. U niektorých modelov sa k Zvukovému popisu dostanete i priamo prostredníctvom tlačidla AD na diaľkovom ovládači.
V prípade, že vlastníte Vy či priamo nevidiaci TV Samsung bez funkcie AD, je možné získať/doplniť ju prostredníctvom prídavného zariadenia typu Set-Top-Box.
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok môžete kontaktovať, prípadne využiť služby bezplatnej zákazníckej infolinky Samsung / 800 726 786.
TV od spoločnosti Sharp: Zariadenia spoločnosti Sharp podporujúce funkciu Audio komentára: LD145, LE154, LE350, 351, 352, LE747, LE757, LE760, 761, 762, LE855, 857, 858, UQ10
TV od spoločnosti Philips:
Digitálne televízne kanály môžu vysielať špeciálnu zvukovú stopu s komentárom, ktorý opisuje dianie na obrazovke. Ak chcete nastaviť zvuk a efekty zvukového popisu, musíte najskôr zapnúť funkciu: Zvukový popis. Ak chcete zapnúť funkciu Zvukový popis, musíte najskôr zapnúť funkciu: Univerzálny prístup.
Zvukový popis: Ak je zapnutá funkcia Zvukový popis, k bežnej zvukovej stope sa pridá stopa s komentárom rozprávača. Ak chcete zapnúť komentár (ak je k dispozícii)…
1. Keď je zapnutá funkcia Univerzálny prístup, stlačte tlačidlo OPTIONS (nastavenia) – a v paneli ponuky vyberiete možnosť: Možnosti
2. Vyberte možnosť Zvukový popis a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
Môžete skontrolovať, či je dostupná zvuková stopa s komentárom.
V ponuke Možnosti vyberte položku Jazyk zvuku a vyhľadajte jazyk zvuku označený ikonou OKO PLUS
TV od spoločnosti Sony:
Menu > Set-Up > Digital Set-Up > Audio Set-Up > Audio Description.
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ
http://www.rtvs.org

Zdieľať článok